Velkommen!

Årsmøte 2017 for Sømna IL Fotballgruppa

 

Sted: Sømnahallen                       

Dato: 27.02.18

Kl:       20.15

 

Saksliste og innkalling kan leses ved å følge lenken under:

http://www.somnail.no/files/Fotballgruppas%20filer/%C3%85rsm%C3%B8te%202017%20innkalling%20.pdf

Sportsplan
Denne sportsplanen er et arbeidsdokument, og kan endres løpende ved styrevedtak. http://www.somnail.no/files/Fotballgruppas filer/Sportsplan Sømna fotball.pdf
Treningstider