Velkommen!

Årsmøte for Sømna IL Fotballgruppa

 

Sømna kro og gjestegård onsdag 02.03.16 kl. 20:00

 

Saksliste:

1.     Valg av møteleder

2.     Valg av møtesekretær

3.     Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

4.     Fastsette stemmerettsalder

5.     Bestemme treningsavgifter for sesongen 2016

6.     Årsmelding

7.     Regnskap

8.     Budsjett

9.     Innkomne saker

10.                       Valg:

Leder

 

 

Det blir servering av kaffe/brus og pizza.

Alle medlemmer av Sømna IL er hjertelig velkomne til Årsmøte!

Saker til årsmøtet sendes til leder på mail: sgaraas@gmail.com

Senior
Gutter
Jenter
Treningstider