Sportsplan

Denne sportsplanen er et arbeidsdokument, og kan endres løpende ved styrevedtak.

 

http://www.somnail.no/files/Fotballgruppas%20filer/Sportsplan%20S%C3%B8mna%20fotball.pdf