Resultater fra Sømna stadion 2014 

Kretstevne 22.05-2014

Kretsstevne 29.05-2014
 HSB cup     0706-2014

Sommerdagstevnet 24.07-2014

Kretstevne 14.08-2014

Kretsstevne 04.09-2014

  Kretsstevne 1809-2014  

Kretsstevne 11.10- 2014

Innendørsstevne 20.12-2014 

Resultater fra Sømna stadi

 

 

 

Resultater fra Sømna stadion 2014