Møtereferater fra håndballgruppas styremøter legges ut her:

 

Referat fra styremøte i Sømna IL håndball 13.11.2017

 

Til stede: Siv-Anita, Nina, Mona, Kenneth, Geir-Ivar, Guro, Eli

 

Elisabeth Eliassen har sagt ja til å stille som sekretær fra meste møte.

 

Sak 1: Oppdateringer

-    Kampgruppa v/Siv-Anita: Mye å gjøre. OK å sette opp komiteer, selv om mange foreldre er nye. Kampgruppa deler helgene mellom seg, og er til stede ved oppstart hver dag.  Det er vanskelig å skaffe overnatting pga nye retningslinjer på skolene. Minibuss fra Ivar og Trygves må betales selv om den avbestilles, betyr at vi må være helt sikker på sjåfør før den bestilles.

-    Dommeransvarlig Nina: Vanskelig å få tydelig svar fra dommerne (tidlig) om de kan stille eller ikke.

-    Materialforvalter Mona: Alle har fått ønsket utstyr, drakter har vært bestilt i to omganger. Mangler ett sett - G12. Ønske om myke baller til de yngste + flate kjegler.

-    IT-ansvarlig Kenneth: Hjemmesiden er oppdatert. Referat fra styremøtene legges ut. Må ryddes i Facebook-gruppene, slette innlegg mm.

 

Sak 2: Oppdatering leder

-    Sportsplan: arbeidet med planen er oppstartet, Ola Tømmerås vil gjerne se forslaget. Legger føringer for sportslig arbeid i gruppa. Opprettelse av sportslig utvalg - hvem?

-    Årsplan: utkast laget

-    Treningsavgifter sendes ut via Min idrett.

-    Fra januar skal alle kamper fra 12 - senior føres digitalt - Live.

-    Egenandeler ved reiser er kr 100 for dagsturer, 200 ved overnatting. Da kjøpes det frokost av innsamlet beløp - er 200kr nok? Ingen endring foreløpig.

 

Sak 3: Økonomi

-    Økonomigruppa Geir-Ivar: Dopapir er delt ut i to omganger, fremdeles er det mange sekker igjen som ikke er hentet.  Alle bør selge.

-    Har fått nye skiltavtaler, begynt reforhandling av avtaler som går ut 2018. Fått et tihengerlass med flasker, giver ønsket at bidraget skulle gå til idretten.

 

Sak 4: BilPartner Håndballskole

Vellykket arrangement og positive tilbakemeldinger fra instruktørene.

Vanskelig å få tydelige avtaler med BilPartner. Inntekt: påmeldingsavgift ca 37000kr delt på de to klubbene + kioskinntekt.

Vi vil gjerne arrangere håndballskole igjen, men med annen sponsor.

 

Sak 5: Sunn idrettshall/smart idrettsmat

Vi har sett på tilbudet fra Tine, men ønsker ikke å inngå avtale ennå. Vi fortsetter med

    -    grove vafler

-    grove pølsebrød

-    Noisy

-    Smoothies

 

Sak 6: Avtale med Kiwi

-    alternativt handle fast hos Kiwi fra sesongen 18/19

-    må hente varene i Brønnøysund

-    tar opp saken etter jul

 

Sak 7: Steinkjer-cup

Guro har vært i kontakt med Steinkjer, og har sendt oversikt over lagene. Vi venter på svar. Alternativer hvis vi ikke før med hele klubben?

 

Sak 8: Spørsmål om shorts

Det er ikke aktuelt å kjøpe shorts til noen lag nå.

 

Eventuelt:

Eli tar kontakt med kommunen om nye nett.

 

Referent: Siv Anita

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøte i Sømna il håndball 6.9.2017

 

Til stede: Klaus, Guro, Geir-Ivar, Ray, Siv-Anita, Nina N, Ann-Karin, Eli.

Ida og Anne-Britt hadde meldt avbud.

 

Sak 1: Trenersituasjonen og treningstider

            Alle lag har nå fått trenere - info legges ut på heimesida.

            Treningstidene er på plass for alle lag.

 

Sak 2: Terminoppsett og omberamminger

            Klaus deltok på sonemøte i Mosjøen.

            Denne sesongen får flere lag spille på samme sted samme helg, og

            arrangementene heime blir større.

            Det er ønskelig at kampgruppa prioriterer buss som transport når flere lag spiller

            samme sted.

            Kampgruppa har allerede hatt ett møte, Siv-Anita Abrahamsen er nytt medlem i

            gruppa.

 

Sak 3: Forespørsel om egen Facebook-side for Sømna håndball.

            Vedtak: Sømna håndball har allerede en web-side der viktig informasjon legges ut.

            Den kan oppgraderes ev lages på samme måte som Bilhandball.

 

Sak 4: Økonomi

            Utgiftene kommende sesong vil øke på grunn av leie av buss til flere reiser.

            Treningsavgiftene settes derfor til:

            J/G 10: 250kr

            J/G12: 500kr

            J/G14: 600kr

            J/G16: 800kr

            Damer: 1000kr

           

            Egenandeler ved reiser beholdes uforandret: dagstur 100 kr, overnattingstur 200kr.

 

            Salg av dopapir: utdeling 25. og 26.oktober. Betalingsautomat eller Vipps.

 

Sak 5: Bilpartner Håndballskole

            Dato 5.-7.oktober, søknadsfrist 20.september

            Sponsorer av mat er ordnet, Bilpartner dekker effekter til spillerne

            Ingen kjente trekkplaster, men vi får besøk fra regionen

            Trenere fra klubbene, blant annet 17-åringene.

           

Sak 6: Frilisens til damelaget.

            Vedtak: Hvis det er behov for Frilisens pga få spillere, dekker klubben det. Eli

            sjekker med Signe.

 

Sak 7: Digital kamprapport

            Kamprapportene skal etterhvert føres digitalt, det vil si på PAD eller PC under

            kamp.

            Vedtak: Klubben går til innkjøp av nettbrett. Geir-Ivar sjekker.

                          Vi må muligens få montert forsterker for å få bedre nettilgang inne i hallen/

                           sekretariatet. Bør stå over døra inne i hallen.

            Det blir viktig med kursing av foreldre til sekretariatet. Hallansvarlig skal også være

            dommervert og ta seg spesielt av dommerne.

 

 

Referent Ann-Karin.

Fullversjon / utskriftsvennlig versjon:

http://www.somnail.no/files/H%C3%A5ndballgruppas%20m%C3%B8tereferater/Referat%20styrem%C3%B8te%206_9_17.rtf