Møtereferater fra håndballgruppas styremøter legges ut her:

 

 

 18. januar 2018 referatet ligger HER

 

 13. november 2017 referatet ligger HER

 

 6. september 2017 referatet ligger HER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.