Møtereferater fra håndballgruppas styremøter legges ut her:

 

 

Referat fra styremøte i Sømna il håndball 6.9.2017

 

Til stede: Klaus, Guro, Geir-Ivar, Ray, Siv-Anita, Nina N, Ann-Karin, Eli.

Ida og Anne-Britt hadde meldt avbud.

 

Sak 1: Trenersituasjonen og treningstider

            Alle lag har nå fått trenere - info legges ut på heimesida.

            Treningstidene er på plass for alle lag.

 

Sak 2: Terminoppsett og omberamminger

            Klaus deltok på sonemøte i Mosjøen.

            Denne sesongen får flere lag spille på samme sted samme helg, og

            arrangementene heime blir større.

            Det er ønskelig at kampgruppa prioriterer buss som transport når flere lag spiller

            samme sted.

            Kampgruppa har allerede hatt ett møte, Siv-Anita Abrahamsen er nytt medlem i

            gruppa.

 

Sak 3: Forespørsel om egen Facebook-side for Sømna håndball.

            Vedtak: Sømna håndball har allerede en web-side der viktig informasjon legges ut.

            Den kan oppgraderes ev lages på samme måte som Bilhandball.

 

Sak 4: Økonomi

            Utgiftene kommende sesong vil øke på grunn av leie av buss til flere reiser.

            Treningsavgiftene settes derfor til:

            J/G 10: 250kr

            J/G12: 500kr

            J/G14: 600kr

            J/G16: 800kr

            Damer: 1000kr

           

            Egenandeler ved reiser beholdes uforandret: dagstur 100 kr, overnattingstur 200kr.

 

            Salg av dopapir: utdeling 25. og 26.oktober. Betalingsautomat eller Vipps.

 

Sak 5: Bilpartner Håndballskole

            Dato 5.-7.oktober, søknadsfrist 20.september

            Sponsorer av mat er ordnet, Bilpartner dekker effekter til spillerne

            Ingen kjente trekkplaster, men vi får besøk fra regionen

            Trenere fra klubbene, blant annet 17-åringene.

           

Sak 6: Frilisens til damelaget.

            Vedtak: Hvis det er behov for Frilisens pga få spillere, dekker klubben det. Eli

            sjekker med Signe.

 

Sak 7: Digital kamprapport

            Kamprapportene skal etterhvert føres digitalt, det vil si på PAD eller PC under

            kamp.

            Vedtak: Klubben går til innkjøp av nettbrett. Geir-Ivar sjekker.

                          Vi må muligens få montert forsterker for å få bedre nettilgang inne i hallen/

                           sekretariatet. Bør stå over døra inne i hallen.

            Det blir viktig med kursing av foreldre til sekretariatet. Hallansvarlig skal også være

            dommervert og ta seg spesielt av dommerne.

 

 

Referent Ann-Karin.

Fullversjon / utskriftsvennlig versjon:

http://www.somnail.no/files/H%C3%A5ndballgruppas%20m%C3%B8tereferater/Referat%20styrem%C3%B8te%206_9_17.rtf