Informasjon fra styret

Informasjon fra styret

08.03.2015

Dugnad:

23 April kl 18.00 blir det dugnad på idrettsanlegget og kunstgressbanen i Vik. Vi håper så mange som mulig kan komme å bidra til å holde det flotte anlegget i god stand. Vi holder kaffe og noe godt å bite i.

VEL MØTT!

 

30.03.2015

Innspill fra Nordland fylkeskommune, og Freskt Nordland

VI ØNSKER ALLE MED PÅ MARKERINGEN AV FOLKEHELSEUKA I UKE 17: 20-26 APRIL

Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Sømna og Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud og aktiviteter som eksisterer i kommunen.

Vi ønsker at lag/foreninger, skoler og barnehager, bedrifter og andre vil være med å markere Folkehelseuka med ulike aktiviteter og arrangementer. Hva dere ønsker å bidra med er det bare deres egen fantasi som setter grenser for. Små enkle tiltak/arrangement kan ofte være like bra som store og krevende arrangementer.

Eksempler på tiltak kan være:

- skape arenaer der lag og foreninger kan markedsføre seg (nyrekruttering) - nye tilbud som snart er på plass? Lansèr disse i Folkehelseuka! - kulturelle aktiviteter

- ulike friluftsaktiviteter (2015 er friluftslivets år!)

- foredrag om temaer innen folkehelse

- idrettsarrangementer

Les mer om Folkehelseuka på Nordland fylkeskommunes nettside https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/om-folkehelsearbeidet/folkehelseuka/Her finner du idèbank og materiell som kan lastes ned.

Ta kontakt med folkehelsekoordinator hvis du har en idè eller tiltak slik at alle aktivitetene kan koordineres inn i et felles program som vil bli distribuert via flere kanaler.

Mail: marianne.v.grottheim@somna.kommune.no / tlf: 750 15 016.

Frist for å melde inn tiltak som ønskes i programmet er torsdag 9.april

05.03.2015

Torsdag 05.03 kl19.30 er det årsmøte. Dette avholdes på Sømna Kro og gjestegård.

Vel møtt!

 

22.12.2014

Vi takker alle deltagere og bidragsytere for god innsats i Sømnahallen 20 desember.

 

15.12.2014

SØMNAHALLEN 30 ÅR!!!

Lørdag 20. desember feirer Sømna idrettslag og Sømna Kommune at Sømnahallen er 30 år. Vi ønsker derfor alle velkommen til aktiviteter i Sømnahallen og spesielt våre ungdommer, studenter og alle som kommer hjem til jul.

10.00-11.30 Elefantball og Leik

11.45-12.45 Barneidrett/friidrett

13.00-14.00 Friidrett/S&S

14.15-15.15 Håndball

15.30-16.30 Fotball

16.45-17.45 Volleyball/kanonball

 

Det blir kiosk, god bevertning og kake/kaffe.

Vel møtt til Sømnahallens jubileum.

 

17.12.2014

 

Momskompensasjon er fordelt – julegave til idrettslagene

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare-og tjenestemoms for 2014.

Det er gledelig at flere idrettslag enn tidligere har søkt, og dermed blir det utbetalt hele kr 11.013.502,- til idrettslagene i Nordland. Pengene utbetales i uke 52. Mer informasjon og fordeling på idrettsforbundets hjemmeside.