INFO

 

Anlegget er åpen for fri bruk, også grilling, her er masse ved. 

Lysene slår du på selv, bryter på veggen på skihytta, lyser til 23.00. (er avslått sommerhalvåret)

Motorisert ferdsel er ikke ønskelig. (utenom dugnad og grunneiers drift)