Hovedgruppe

Organisasjonskart Sømna IL 2015/16

Funksjon Navn Mailadresse
Leder Susanne Strømsnes leder@somnail.no 
Nestleder Hans Ivar Slåttøy sponsor@somnail.no
Kasserer Torstein Graven kasserer@somnail.no
Sekretær Lise Bjøru lise.bjoru@somna.kommune.no
Styremedlem Nils Ivar Sund anlegg@somnail.no
Styremedlem Tore L. Antonsen web@somnail.no
Styremedlem Ivar Eriksen  
Varamedlem Wenche Fjerdingøy  
  Edgar Stein  
  Ida Lothe Bjørnvolden  
Leder fotball Simen Garaas sgaraas@gmail.com
Leder friidrett Roy Rørmark roermark@online.no
Leder handball Merethe Sund mersun74@gmail.com
Leder Vinter Werner Reinfjord wreinfjo@online.no
Leder barneidrett Ida Lothe Bjørnvolden idalothe@gmail.com
Leder Volleyball Steinar Fagernes st-fa@online.no
Revisorer Steinar Fagernes  
  Leif Magne Øvrebust  
  Svein Lillefjell  
Vara Trine Arnes  
     
Valgkomite Halfdan Hansen  
  Odd Joar Oppegård  
  Helge Johansen