Hovedgruppe

Organisasjonskart Sømna IL 2015/16

Funksjon Navn Mailadresse
Leder Susanne Strømsnes leder@somnail.no 
Nestleder Hans Ivar Slåttøy sponsor@somnail.no
Kasserer Børre Westerberg kasserer@somnail.no
Sekretær Lise Bjøru lise.bjoru@somna.kommune.no
Styremedlem John-Kjetil Hass anlegg@somnail.no
Styremedlem Kamilla Hass web@somnail.no
Varamedlemmer Tor Erik Dahle  
  Morten Høgeli  
     
Leder buldreklubb Morten Engesbak  
Leder fotball Simen Garaas sgaraas@gmail.com
Leder friidrett Roy Rørmark roermark@online.no
Leder handball Eli Garaas eli.garaas@somna.kommune.no
Leder Vinter Rolv-Jørgen Bredesen  
Leder barneidrett Silje Rustebakke  
Leder Turn Ina Sylthagen Moe  
     
Revisorer Leif Magne Øvrebust  
  Ben-Andre Graven  
Vara    
     
Valgkomite Dag-Erling Bjøru  
  Marianne Sund  
  Bjørn-Tore Walstad