Hovedgruppe

Organisasjonskart Sømna IL 2015/16

Funksjon Navn Mailadresse
Leder Susanne Strømsnes leder@somnail.no 
Nestleder Hans Ivar Slåttøy sponsor@somnail.no
Kasserer Hanne Trælnes kasserer@somnail.no
Sekretær Lise Bjøru lise.bjoru@somna.kommune.no
Styremedlem Nils Ivar Sund anlegg@somnail.no
Styremedlem Tore L. Antonsen web@somnail.no
Styremedlem Ivar Eriksen  
Varamedlem Wenche Fjerdingøy  
  Edgar Stein  
     
Leder fotball Simen Garaas sgaraas@gmail.com
Leder friidrett Roy Rørmark roermark@online.no
Leder handball Eli Garaas eli.garaas@somna.kommune.no
Leder Vinter Werner Reinfjord wreinfjo@online.no
Leder barneidrett Eline Monsen  
     
Revisorer Ben-Andre Graven  
  Leif Magne Øvrebust  
  Øyvind Grøttheim  
Vara    
     
Valgkomite Halfdan Hansen  
  Odd Joar Oppegård  
  Werner Reinfjord