Innendørsstevne 03.03.2016

Kretsstevne 19.05.2016

Trælnesfjellet opp 29.05.2016

hsb-cup 04.06.2016

Kretsstevne 16.06.2016

Kretsstevne 07.07.2016

Kretsstevne 14.07.2016

Sommerdagstevnet 28.07.2016

Kretsstevne 11.08.2016

Kretsstevne 25.08.2016

veteranstevne 08.09.2016

Kretsstevne 15.09.2016

Kretstevne 03.10.2016

Viksjøen rundt 19.11.2016