Banestevner  2018

Følgende datoer er terminfestet på Sømna stadion:

10/5 (dagtid)

27/5 (dagtid)-hsb-cup

14/6 kveld

5/7 kveld

26/7 kveld sommerdagstevnet

9/8 kveld

23/8 Kveld

13/9 Kveld

Noen stevner til kan bli aktuelt.

Andre stevner som kan være aktuelt:

2-3/6: BDO i Stjørdal

9/6: Steinkjerlekene

17/6 Namdalslekene Namsos

18-19/ 8: Sparebank 1 lekene i Bodø

 

 

 

Løp utenfor bane i Sømna:

16/6 Trælnesfjellet opp

 

 

Forøvrig oppfordrer vi til å bruke den søkbare terminlisten hos friidrett.no.https://www.friidrett.no/aktivitet/terminliste/webdel---terminliste/Der er alle stevner i landet å finne. Det kan søkes på dato,krets, arrangørklubb, klasse eller øvelse.

For løp utenfor bane er terminlisten i http://db.kondis.no/ ett godt suplement.

Også denne er søkbar