Banestevner  2017

Følgende datoer er terminfestet på Sømna stadion:

25.05 (kr. himmelfart,dagtid) Vanlig seriestevne

03.06 (pinseaften, dagtid)   hsb-cup

15.06 kl 18.00    Vanlig seriestevne

06.07 kl 18.00    Vanlig seriestevne

27.07                 Sommerdagsstevnet

10.08 kl 18.00    Vanlig seriestevne

24.08 kl 18.00     Vanlig seriestevne

14.09 kl 18.00     Vanlig seriestevne

05.10                  Seriestevne, kun 10000m

 

 

 

Løp utenfor bane i Sømna:

 

 

 

 

 

 

Forøvrig oppfordrer vi til å bruke den søkbare terminlisten hos friidrett.no.https://www.friidrett.no/aktivitet/terminliste/webdel---terminliste/Der er alle stevner i landet å finne. Det kan søkes på dato,krets, arrangørklubb, klasse eller øvelse.

For løp utenfor bane er terminlisten i http://db.kondis.no/ ett godt suplement.

Også denne er søkbar